Matre Havbruksstasjon

I 2004 vart det sett i gong eit byggjeprosjekt med ny forsøkshall og kjemilaboratorium ved Matre Havbruksstasjon. Johansen Rør A/S stod for vassforsyning på anlegga.  Anlegget stod ferdig i 2006.