Meierigården Etne

Johansen Rør AS hadde arbeidet med sanitær- og sprinkleranlegg i 12 leiligheter ved Meierigården i Etne.