Sævareid Fiskeanlegg

Johansen Rør A/S stod for alt det røyrtekniske arbeidet i samband med nytt vassinntak i Henangervatnet.  Tidlegare nytta dei overflatevatn til anlegget, medan det nye inntaket gjorde det mogleg å ta vatn frå 5 til 15 meters djup.  Det vart gravd grovhol (mikrotunnel 2134 mm) frå området ved brua og ned til anlegget.  Tunnel vart fora med 2000 mm PE røyr SDR 26.  Ved bruka vart det bygd ein inntakskum for tilkopling til mikrotunnel og inntaksledningar.  Nede ved anlegget vart det støypt vasstårn for tilkopling til eksisterande røyr og vasskanal.