Skånevik Barnehage

Johansen Rør A/S

hadde arbeidet med levering og montering av sanitæralegg og varmeanlegg ved nybygg og rehabilitering av Skånevik Barnehage. Arbeidet starta opp i august 2012, og var ferdig våren 2013.

Johansen Rør AS var underleverandør til Dommersnes og Larsen AS.